möhkəmləndirmə

möhkəmləndirmə
«Möhkəmləndirmək» dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • möhkəmləndirmək — bax möhkəmlətmək. Müəllim dostluğu möhkəmləndirmək üçün bir gün Qaçayın bütün ailəsini qonaq çağırdı. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmləşdirmək — f. Daha möhkəm etmək; möhkəmləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmlətmək — f. 1. Möhkəm etmək, davamlı hala salmaq; bərkitmək. Düyünü möhkəmlətmək. Vinti burub möhkəmlətmək. – <Kamran:> Qırılan zəncirləri bir də möhkəmlətmək olmaz. H. N.. 2. Müdafiə qüvvəsini artırmaq; alınmaz, keçilməz, möhkəm hala gətirmək;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərkitmək — f. 1. Bağlamaq, örtmək; qapamaq, qıfıllamaq. Qapını bərkitmək. Darvazanı bərkitmək. – <Sübhanverdizadə> əllərini stola dayayıb ayağa qalxdı, qapıları açıb baxdı və arxadan örtüb bərkitdi. S. R.. // Bir şeylə bağlayaraq, mıxlayaraq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təqviyə(t) — ə. 1) qüvvətləndirmə, qüvvətini artırma, qüvvət vermə; 2) möhkəmlətmə, möhkəmləndirmə, bərkitmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • inkişaf — is. <ər.> İrəliyə doğru tərəqqi etmə, artma, yüksəlmə; tərəqqi, yüksəliş. Ölkənin inkişafı. Sənayenin inkişafı. Kənd təsərrüfatının inkişafı. – Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanı feodal geriliyindən qurtarıb yeni yola, Avropa inkişafı yoluna… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsaslandırmaq — f. 1. Təməlini atmaq, bünövrəsini (özülünü) qoymaq, möhkəm təməl üzərində qurmaq. 2. İnandırıcı sübutlarla və ciddi dəlillərlə möhkəmləndirmək, təsdiqləndirmək, inandırıcı sübutlar, dəlillər göstərmək (gətirmək). Müddəalarını nəzəri dəlillərlə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərqərar — <fars. bər və ər. qərar> 1. köhn. Yerləşmiş, yerləşmə, qərar tapma, dayanma. . . Kərim xan adlı deyir ki: aləm dörd rüknün üstündə bərqərardır. . . M. F. A.. 2. Əvvəlki halında qalma, sabit olma. <Bəhram:> . . Pəri ilə yavuqlaşım,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • öz — əvəz. 1. Şəxsinə, özünə aid olan, xas olan, mənsub olan. Öz kitabı. Öz şeyi. Öz yerindən durmaq. Öz vətəninə qayıtmaq. Öz fikrində qalmaq. – Birdən <İskəndərin> tərlan qanadlı xəyalı uçub, öz vətəninə – doğma Azərbaycan elinə getdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sementləmək — f. 1. Sement məhlulu tökmək, sementlə malalamaq, üzərinə sement çəkmək, sementlə örtmək. Divarı sementləmək. Səkini sementləmək. 2. tex. Sementlə bərkitmək, aralarını sementlə doldurub möhkəmləndirmək. <Xanmurad:> Sementlədiyimiz bəndi su… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”